سامانه جامع آرامستان ها

 
 
 

امکانات اختصاصی سامانه مدیریت اطلاعات مکانی آرامستانها :

 

این سیستم کلیه فرآیندهای بخش های پذیرش ، صورتحسابها ، قبور ، بایگانی مدیریت و گزارشات را شامل می شود.

 

سيستم ثبت اطلاعات متوفيات سازمان آرامستانها خدمات مربوط به پذيرش، تمام امور مربوط به قبر و آرامگاه ها (رزرو، دفن، صدور سند و...)،

بخش مالي، خدمات، بيماري ها، حفاري و ... را تحت پوشش قرار داده و بخش سيستم اطلاعات مكاني را نيز ارائه می نماید.

 

بخش پذيرش:

 

در اين بخش تمام امور مربوط به پذيرش متوفي اعم از ثبت اطلاعات متوفي يا مشتري ، تکميل گواهي فوت، مشخصات همراه و نايب، رزرو قبر،

خريد آرامگاه، چاپ سند، صدور فاکتور و صورت حساب، تحويل، ابطال و بازگشت شناسنامه، مديريت مالي ومديريت اطلاعات مکاني متوفي جهت

 

ارائه گزارش آماري بسيار دقيق، مديريت اطلاعات پايه مربوط به اين بخش، صورت مي‌گيرد.

 

قسمت پذيرش متوفي يا مشتري: در اين بخش بر حسب يکي از انواع مشتري يا متوفي اطلاعات تکميل ميگردد. در قسمت پذيرش مشتري تکميل

مشخصات مشتري و نايبان، ارائه کد پذيرش مشتري، رزرو قبر، خريد آرامگاه، صدور صورت حساب، ثبت و چاپ سند مورد خريد و انجام مي

 

گيرد. در قسمت پذيرش متوفي، مشخص نمودن نوع متوفي (بزرگسال، نوزاد، مجهول الهويه و اعضا و جوارح و ...)، تکميل شناسنامه فوتي شامل

 

مشخصات شناسنامه‌اي،مشخصات عمومي، نشاني محل سکونت (به صورت انتخاب موارد از ليست جهت ارائه گزارش كاملا آماري)، تکميل گواهي

 

فوت، تکميل مشخصات پزشک صادر کننده گواهي فوت، تکميل مشخصات صادر کننده دفن و شماره جواز دفن، مشخصات همراه متوفي سپس ارائه

 

کد پذيرش متوفي، رزرو قبر يا خريد آرامگاه، صدور صورت حساب از ليست خدمات و چاپ آن، ثبت و چاپ سند مورد خريد و خريد قبر انتقالي انجام

 

مي گيرد. البته بر حسب نوع متوفي برخي ورودي‌ها تغيير خواهد نمود.

 

قسمت تحويل شناسنامه : بعد از تکميل قسمت پذيرش متوفي و ارائه کد پذيرش و ساير خدمات در آن بخش به صورت خودکار قسمت تحويل شناسنامه

تکميل ميگردد که شامل کد پذيرش متوفي، نام و نام خانوادگي متوفي، شماره شناسنامه، نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده، نسبت تحويل گيرنده، تاريخ

 

تحويل، وضعيت ابطال، وضعيت بازگشت مي باشد.

 

بخش امور قبر :

 

مديريت قبور: اين بخش شامل تعريف فازهاي آرامستان ، قطعات، رديف‌ها، شماره قبور و طبقات قبور مي‌باشد. در اين بخش در واقع كاربر مي‌تواند با

توجه به مميزي انجام شده و يا پيش‌بيني‌هاي آينده اقدام به ساخت فاز ، قطعه، رديف، قبور وطبقات نمايد و مراحل بعدي كار را صورت دهد.

 

مديريت آرامگاههاي خانوادگي: جهت تشكيل آرامگاه خانوادگي ابتدا مي‌بايست در بخش مديريت قبور به تعريف قبور پرداخت، سپس با توجه به اين‌كه

قطعه آرامگاهي خود شامل رديف، شماره قبر و طبقه مي‌باشد اقدام به تشكيل آرامگاه از قبور تعريف شده و مجاور نمود.

 

بخش مديريت آرامستان :

 

در اين بخش مديريت كاربر، مديريت سازمان، مديريت پذيرش، مديريت خدمات، مديريت تعميرات، مديريت مكان، اطلاعات پایه، مديريت کاربران و

سطوح دسترسی در سيستم توسط كاربر مدير صورت مي‌گيرد.

 

بخش گزارشات :

 

·        اعمال انواع فيلتر(براساس نوع متوفي، جنسيت، سن، بيماري، قبور، آدرس محل سكونت (استان، شهرستان، شهر و ...)

·        تهیه گزارشات متنوع بر اساس تمامی اطلاعات متوفی

·        تهیه آمار و نمودار بر اساس سن ، علت فوت ، تحصیلات ، جنسیت و...

·        امکان ثبت کلیه وقایع سیستم

 

سيستم اطلاعات جفرافيايي :

 

يکي ديگر از قابليتهاي نرم افزار پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي مي باشد که با استفاده از نقشه هاي وضع موجود جهت بستر كار، امکان :

 

·        استفاده از مميزي قبور جهت دسترسي سريع و آسان به قطعه، رديف و يا قبر مورد نظر و اعلام ضوابط و مقررات از بانك اطلاعات

·        توصیفی سیستم اطلاعاتی جغرافیایی

·        دسترسي به كليه اطلاعات قبور، محوطه سازي از طريق لايه وضع موجود و بانك اطلاعات توصيفي مربوطه.

·        جستجوي سريع قبرها يا آرامگاه ها براساس نقشه هاي موجود

·        امكان افزودن لايه طرحهاي اجرايي ، قطعه يا قبر.

·        امكان ارسال نقشه هاي ايجاد شده به ساير محيط هاي نرم افزاري نظير Word و Excel

 

بخش مديريت نقشه جغرافيايي (GIS):

 

مديريت لايه‌ها: در اين بخش به صورت كاملا پويا قادر خواهيم بود تا خوراك بخش GIS را به سيستم تزريق كنيم. لايه‌هايي كه قبلا از بخش مميزي

قبور به دست آمده است در اين‌جا مورد استفاده قرار ميگيرد. در حال حاضر سيستم قادر به دريافت و آناليز فايل‌هاي با پسوند .SHP مي‌باشد كه

 

فايل‌هاي اصلي و قابل دسترس براي سيستم GIS مي‌باشد.

 

مديريت نقشه: در اين بخش مديريت نقشه اي كه متشكل از لايه‌هاي مختلف است صورت ميگيرد. نقشه مورد نظر موارد ذيل را دارا مي‌باشد.

 

·        بزرگنمايي و كوچك نمايي

·        بزرگنمايي و كوچك نمايي محدوده

·        مشخصه گذاري : با انتخاب يك محدوده بر روي نقشه تمام اطلاعات توصيفي. به عنوان مثال با انتخاب يك قبر اطلاعات زير نمايش مي‌يابد.

·        نام ، قطعه، رديف، شماره، طبقه

·        مشخصات كامل فرد متوفي يا مشتري، تاريخ فوت و ...

·        پيمايش

·        مقياس نقشه

·        ميزان بزرگنمايي

·        نام لايه و كدشناسايي

 

زیر سیستم تحت وب:

 

·        اطلاع رسانی

·        جستجوی متوفی و قبر بر اساس پارامترهای مختلف

 


 
 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394