سامانه مدیریت نظرسنجی
 
 

امکانات :

نظرسنجی، یکی از پر کاربرد ترین ابزار هایی است که سازمان ها می توانند فرم نظرسنجی در صفحات یا مطالب سایت خود داشته و با بازدیدکنندگان خود تعامل نزدیکتری داشته باشند. ابزار نظر سنجی ارائه شده، قابلیت تعریف تعداد نامحدود گزینه ها به همراه نمایش آماری و نموداری نتایج را دارا می باشد

 
.
 
 
 • امکان تعریف پرسش های جدید
 • امکان ایجاد فرم های نظرسنجی با استفاده از پرسشهای از قبل تعریف شده
 • امکان تعیین بارم بندی جدید برای پرسش ها در فرم جدید
 • امکان برگزاری دوره ای نظرسنجی از یک فرم طراحی شـده
 • امکان تعیین تعـداد کل شــرکت کننده گان جهت تکمیل دوره نظـرسنجی
 • امکان تعیین بازه زمانی شروع و پایان یک دوره نظــرسنجی
 • امکان اختصاص شهرستانهای شرکت کننده و تعیین سهمیه تعداد شرکت کنندگان هر شهرستان
 • امکان اختصاص گروه های شرکت کننده به فرم جهت شرکت در نظر سـنجی
 • امکان تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی در هر یک از گروه های شرکت کننده
 • امکان ورود اطلاعات افراد از طریق فایل
 • امکان برگزاری نظرسنجی در دو وضعیت احراز هویت و یا عدم احراز هویت شرکت کننده گان توسط تعریف شناسه اختصاصی برای شرکت کنندگان
 • امکان دریافت نظرات شرکت کنندگان از طریق اینترنت، اینترانت داخلی و یا بصورت میدانی توسط نسخه اندرویدی...
 • امکان تعریف وضعیت های مختلف برای هر سوال براساس نتایج (مثال: وضعیت سبز، زرد، قرمز)
 • امکان برگزاری نظرسنجی با تعیین دریافت مشخصات فردی و یا بدون دریافت مشخصات فردی
 • امکان مقایسه­ی فرم های نظرسنجی دوره های مختلف


 
 
 

امکان مشاهده نتایج بصورت : • جدید، درحال برگزاری، پایان یافته، تایید شده، مردود شده، ابلاغ شده، آرشیو شده،
 • امکان مشاهده نتایج به تفکیک شهرستان ها
 • امکان مشاهده نتایج کلی نظرسنجی، به تفکیک هر فرم و یا به تفکیک هر یک از پرسش ها
 • امکان مشاهده فرم های پرشده بدون نمایش مشخصات فردی شرکت کننده
 • امکان مشاهده فرم های پرشده با نمایش مشخصات فردی شرکت کننده با تعیین سطح دسترسی
 • امکان رد یا تایید صحت فرمهای پر شده توسط مدیر نظرسنجی
 • امکان مشاهده نتایج برای کاربران به دو صورت نموداری و آماری
 • امکان مشاهده نتایج وضعیت حاصله برای هر سوال و یا هر فرم نظرسنجی (مثال: قرمز، زرد، سبز)
 • امکان ارزیابی جامع بر اساس نتایج بدست آمده در پایان دوره ها

گزارش های نموداری بصورت  :

 • درصد برای یک پرسش در یک نظرسنجی و یا برای هر نظرسنجی
 • میانگین امتیاز سوالات برای یک نظرسنجی
 • میانگین امتیاز  فـــرم های  یک نظرسنجی
 • میانگین امتیاز کل نظرسنجی برای دوره های برگزار شده (مقایسه دوره ها)
 • میانگین امتیاز شهرستان ها برای یک نظرسنجی
 • امکان مشاهده نمودار گرافیکی وضعیت و میزان رضایتمندی برای یک فرم
 • نظرسنجی به تفکیک استان، شهرستان، زیرمجموعه سازمانی
 • امکان گرفتن خروجی از داده ها (Export)استاندارد قابل صدور (Import) به نرم افزار SPSS